Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Zarząd Koła

                    ZARZĄD KOŁA PSOUU W PSZCZYNIE NA LATA 2015-2019

K.Fuławka
KRYSTYNA FUŁAWKA - przewodnicząca Zarządu Koła
Członek PSOUU od 1994 r. Mężatka, matka dwóch synów. Wykształcenie pomaturalne. Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych, organizatorka turnusów rehabilitacyjnych i festynu integracyjnego "Tacy Sami - Inni". Gorąca zwolenniczka budowy nowego Ośrodka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Domu Kulejących Aniołów w Piasku. Jej pasje to: muzyka poważna i operowa, podróże, górskie wędrówki, zbieranie grzybów, malarstwo oraz rzeźba.R.Kania
RENATA KANIA - wiceprzewodnicząca Zarządu Koła

Członek PSOUU od 1998 r. Wykształcenie zawodowe. Matka niepełnosprawnej córki. Od 10 lat z ogromną satysfakcją związana ze Stowarzyszeniem. Jej zainteresowania to florystyka i architektura wnętrz.

M.Klimowicz

MAŁGORZATA KLIMOWICZ - wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Członek PSOUU od 2006 r. Emerytka. Wykształcenie średnie zawodowe. Matka dwójki niepełnosprawnych dzieci, bezgranicznie im oddana. Jej pasją jest muzyka, zarówno dawna jak i współczesna.

D.Rakowski

DARIUSZ RAKOWSKI - wiceprzewodniczący Zarządu Koła

Członek PSOUU od r. Geodeta, ojciec dwójki dzieci. Jego zainteresowania to: muzyka, sport, komputery oraz film.


i.JECZEŃ
IWONA JECZEŃ - sekretarz Zarządu Koła

Członek PSOUU od 1992 r. Mężatka, matka dwójki dzieci. Wykształcenie pomaturalne. Uwielbia długie spacery po lesie i jest propagatorką zdrowego odżywania się ze względu na stan zdrowia swojego syna Michała.


T.Jaczmińska

TERESA JACZMIŃSKA - skarbnik Zarządu Koła

Opis w przygotowaniu
brak
ANGELIKA SKORUPKA - członek Zarządu Koła

Opis w przygotowaniuS.Skaźnik
STEFANIA SKAŹNIK - członek Zarządu Koła

Członek PSOUU od 2000 r. Emerytka. Matka trojga dzieci. Obdarzona niezwykłymi zdolnościami manualnymi - robótki ręczne, wyśmienite domowe wypieki. Jest osobą bezinteresowną, hojną i pracowitą. brak
KATARZYNA MACHALICA - członek Zarządu Koła
Opis w przygotowaniu
 


 


 M.Leśniak
ZYGMUNT GOC - członek Zarządu Koła

Opis w przygotowaniu

brak

ANNA ZAWISZA - członek Zarządu Koła

Opis w przygotowaniuT.Krzekotowska
TERESA KRZEKOTOWSKA - elektor Zarządu Koła

Członek PSOUU od r. Wykształcenie zawodowe - terapeuta zajęciowy. Obecnie pracownik Uzdrowiska w Goczalkowicach-Zdroju. Matka dwójki dzieci. Jej zainteresowania to podróże i dobra literatura. Jest osobą bezinteresowną i pomocną.

Elektor jest przedstawicielem Koła w najwyższej Władzy Stowarzyszenia jakim jest Zgromadzenie Elektorów. Zgromadzenie Elektorów dokonuje raz na 4 lata wyboru Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz określa najważniejsze kierunki działalności Stowarzyszenia.

Do kompetencji Zarządu należy (Statut PSOUU, 1991, art29):
•    kierowanie i zarządzanie wszystkimi placówkami i innymi służbami niezbędnymi do realizacji celów statutowych;
•    reprezentowanie Koła na zewnątrz, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania     Członków, Zarządu Głównego i Zgromadzenia Elektorów;
•    zarządzanie majątkiem i funduszami Koła i wykonywanie w związku z tym czynności organizacyjnych i finansowych;
•    zatwierdzanie struktury organizacyjnej Koła i jego jednostek;
•    zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła i ustalanie dla nich porządku obrad;
•    ustalanie rocznego budżetu oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej;
•    przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań i bilansów;
•    tworzenie placówek, sekcji, zespołów i innych form służących realizacji celów statutowych oraz, w razie potrzeby, uchwalanie przedmiotu, zakresu i regulaminu ich działalności;
•    wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zakładem pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
•    przyjmowanie członków,prowadzenie ewidencji członków oraz stwierdzanie utraty członkostwa;
•    udzielanie pełnomocnictw i upoważnień;
•    powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych;
•    rozpatrywanie skarg i zażaleń;
•    wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Koła, a także kontroli zewnętrznej;
•    podejmowanie innych zadań zmierzających do realizowania celów Stowarzyszenia;

Wszelkie decyzje podejmowane są przez Zarząd demokratycznie - uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się 1 - 2 razy w miesiącu. Wszelkie umowy i inne akty prawne podpisują w imieniu Koła zawsze dwie osoby (przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik lub sekretarz).
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska