Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Komisja rewizyjna

   KOMISJA REWIZYJNA KOŁA PSOUU W PSZCZYNIE NA LATA 2015-2019


l.fANCZALSKA
LONGINA FANCZALSKA - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Opis w przygotowaniu

D.Karbowy
DOROTA KARBOWY - członek Komisji Rewizyjnej

Opis w przygotowaniu


J.Balcarek
JADWIGA BALCAREK - członek Komisji Rewizyjnej

Opis w przygotowaniuKomisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła. Komisja składa się z trzech osób (&30 art. 1 określa liczbę członków Komisji na 3 do 5). Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest całkowicie społeczny. Do zadań Komisji należy kontrola działalności statutowej i finansowej Koła, w szczególności:
- prawidłowości sporządzania preliminarzy budżetowych, bilansu i rachunku wyników pod względem rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami;
- rachunkowości Koła pod względem udokumentowania operacji gospodarczych, terminowości zapisów w księgach rachunkowych w odniesieniu do wszystkich źródeł dochodów i kierunków wydatków;
- wykonywania przez Zarząd Koła jego statutowych zadań, rzetelnego dokumentowania pracy;
- pobierania, ewidencjonowania i wydatkowania składek członkowskich.


Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole nie rzadziej niż 2 razy w roku.
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska