Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Świetlica Terapeutyczna

główne
I. DANE KONTAKTOWE:

ADRES:
ul. H. Brodatego 1,
43-200 Pszczyna

TELEFON KONTAKTOWY : 032-447-26-36
E-MAIL: swietlicaterapeutyczna@interia.pl

Kierownik: mgr Bogusława Bularz


II. INFORMACJE OGÓLNE:

Świetlica Terapeutyczna została utworzona i włączona w strukturę Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie w  styczniu 2005 roku.

Placówka powstała z inicjatywy rodziców dorastającej młodzieży, którzy obawiali się o ich los. Rodzice ci wnieśli ogromny wkład pracy, aby na osiedlu Piastów w Pszczynie powstało przytulne miejsce, pozwalające na stworzenie serdecznej, rodzinnej atmosfery Zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów posiadających bogate doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i rozpoczęto działalność placówki - Świetlicy Terapeutycznej.

Świetlica, to druga stacjonarna placówka utworzona przez Koło, która oferuje wsparcie, rehabilitację i terapię dla młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, z powiatu pszczyńskiego oraz bielskiego.

Placówka działa przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00-16.00, przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym.

Uczestnikami placówki są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi  niepełnosprawnościami (kalectwa narządu ruchu, niedowidzenie, niedosłuch, epilepsja, itd.), w wieku 24-52 lat, które wymagają systematycznych, różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekunczych.
Obecnie z usług placówki korzysta 38 osób.

Uczestnicy placówki dowożeni są na zajęcia busami Stowarzyszenia, a po ich zakończeniu – odwożeni do domów. Wspólnie z terapeutami przygotowują sobie dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiad.

W bieżącym roku oraz w latach poprzednich realizację programów rehabilitacyjno - terapeutycznych oraz dowozu podopiecznych wspierają Urzędy Gmin: Pszczyna, Miedźna, Goczałkowice - Zdrój, Czechowice - Dziedzice i Suszec.

III. ZAKRES DZIAŁAŃ:


W Świetlicy Terapeutycznej realizuje się działania w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego, zawodowego, ruchowego, w procesie kompleksowej rehabilitacji i opiece uczestnika i jego rodziny, sprzyjającej przystosowania do maksymalnie samodzielnego życia.

W Świetlicy prowadzone są działania z zakresu:
- TERAPII ZAJĘCIOWEJ

PRACOWNIA CERAMICZNA

Celem pracy w pracowni ceramicznej jest rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju uczestnika, między innymi po to, aby umożliwić mu aktywizację zawodową na otwartym rynku pracy. Wychowankowie pracują metodą ergoterapii: garncarstwo i ceramika. Poprzez lepienie, formowanie i modelowanie w glinie, rozwijana jest sprawność manualna, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, zostaje poruszona wyobraźnia. Realizacja pracy odbywa się systematycznie: przygotowanie materiałów i narzędzi, poznawanie technik lepienia i metod pracy w glinie, kształtowanie i modelowanie naczyń użytkowych, nauka zasad suszenia i wypalania, szkliwienie. Uczestnicy rehabilitują się metodą arteterapii. Zajęcia przebiegają w ściśle dostosowanym do poziomu każdego uczestnika programie indywidualnym. W pracowni ceramicznej usprawniane są zdolności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka rąk, grafomotoryka. 

CERAMICZNA

PRACOWNIA ARTETERAPII
W pracowni arteterapii uczestnicy poznają  różne materiały oraz techniki plastyczne. Poprzez wykonywanie prac  rozwijana jest wyobraźnia i kształtowane poczucie estetyki i wrażliwości na piękno. Kształtowana jest także cierpliwość, wytrwałość,  poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę . Rozwijana jest samodzielność oraz wiara we własną użyteczność i poczucie sprawstwa. Wykonywane prace charakteryzują się różnorodnością zastosowanych technik.  Prace naszych uczestników biorą udział w konkursach plastycznych oraz wystawiane są na różnorodnych kiermaszach.
Osoby biorące udział w zajęciach przygotowują również programy słowno - muzyczno - taneczne, będące oprawą wielu imprez artystycznych. Pracownia prowadzi także dla uczestników zajęcia rytmiczne, relaksacyjne i naukę śpiewu.

arte

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Głównym celem zajęć prowadzonych w pracowni jest kształtowanie podstawowych nawyków w zakresie higieny osobistej, wykonywanie czynności porządkowanych w kuchni i jadalni. Uczestnicy uczą się przygotowania posiłków i kultury ich spożywania, obsługi urządzeń kuchennych, oszczędności, robienia zakupów. Pracownia przygotowuje potrawy na spotkania z okazji imprez okolicznościowych. W pracowni uczestnicy uczą się umiejętności zachowania adekwatnie do sytuacji oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

gosp

PRACOWNIA KOMPUTEROWO-FOTOGRAFICZNA
Pracownia zajmuje się rozwojem umiejętności samokształcenia się, inicjatywy i wyobraźni, możliwości nabycie umiejętności posługiwania się komputerem; edytorami tekstu, prostymi programami graficznymi, cyfrowym aparatem fotograficznym, urządzeniami biurowo-poligraficznymi, typu: ksero, drukarka, bindownica itp. Pracownia umożliwia poznanie nowoczesnych technik komunikacji typu Skype, Gadu-gadu, e-mail i praktycznego wykorzystania ich; poznanie sposobu korzystania z Internetu i umiejętność znajdywania, wykorzystywania i przetwarzania potrzebnych informacji. Obsługa gier edukacyjnych i komputerowych. W pracowni powstają wizytówki, kartki okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, gazetka, kroniki, itd.

komp

- REHABILITACJI
W pracowni rehabilitacyjnej zajęcia prowadzone są dla wszystkich uczestników placówki. Każdy uczestnik ma opracowany przez rehabilitanta indywidualny tok usprawniania ruchowego, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Oprócz indywidualnych treningów usprawniających, odbywają się również zajęcia sportowe, w ramach, których uczestnicy są przygotowywani do udziału w: mitingach sportowych, zawodach i turniejach. Uczestnicy biorą udział w zajęciach ruchowych organizowanych w sali rehabilitacyjnej, w terenie na świeżym powietrzu - spacery relaksacyjne, na krytej pływalni, oraz na sali gimnastycznej.

rehab

- OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ
Podstawowymi zadaniami psychologa jest poprawa umiejętności nawiązywania kontaktu między uczestnikami, radzenia sobie w grupie, wyuczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi, poprawa i wzmocnienie poczucia własnej wartości.


Terapeuci realizują zadania określone w przyjętych zasadach pracy placówki, oparte na indywidualnych planach terapeutycznych.

Podopieczni Świetlicy angażują się w uczestnictwo w wielu klubach. Na terenie placówki działają:

KLUB HONOROWEGO GOŚCIA
W Świetlicy Terapeutycznej działa Klub Honorowego Gościa. Został utworzony w 2006 roku. Pomysłodawcami byli uczestnicy Świetlicy, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, którzy pragnęli przeprowadzać wywiady ze znanymi osobami publicznymi w Gminie i Powiecie, przedstawicielami różnych zawodów, z osobami o ciekawych zainteresowaniach i pasji.
Uczestnicy sami pytania do wywiadu, a następnie pod opieką terapeutów zapraszają wybraną osobę.

W ramach pracowni komputerowo-fotograficznej przygotowywane są zaproszenia dla wybranych gości, a także prowadzona jest Złota Księga, do której wpisu dokonują goście oraz do której wklejane są zdjęcia podopiecznych z zaproszonym gościem.

Celem Klubu jest:
- rozwijanie wiedzy o środowisku lokalnym;
- rozwijanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania różnych placówek użyteczności publicznej działających na terenie naszego miasta;
- nabywanie i rozwijanie umiejętności społecznych (przestrzeganie zasad i norm społecznych, rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konstruktywnego dialogu);
- rozwijanie pomysłowości i twórczości grupy;
- poznanie osób mających istotny wpływ na funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej oraz osób związanych z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
- wspieranie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej;
- wspieranie integralności w zespole uczestników klubu;
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
- rozwijanie działania w kontakcie indywidualnym;
- rozwijanie umiejętności koordynowania pracy zespołu (w szczególności u osób kierujących zespołem).

gosc
W latach 2006-2013 do Klubu Honorowego Gościa zostały zaproszone osoby:
- Bogusława Popiołek, kierownik Referatu Zdrowia Urzędu Miasta w Pszczynie
- Zygmunt Jeleń, Wicestarosta Pszczyński
- Sylwia Plucińska, dziennikarka  Dziennika Zachodniego
- Zarząd Koła PSOUU w Pszczynie,
- Michał Paliczka, młodszy aspirant Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
- Iwona Baron, dziennikarka Głosu Pszczyńskiego
- Grzegorz Stephana, proboszcz Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piasku
- Jacek Parobczy, Liliana Mielczarek, Świadkowie Jehowy
- Izabela Janoszek, redaktor Radia Expres
- Eugeniusz Pająk, Przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego
- Czesław Szindler, Przewodnik PTTK Pszczyna
- Jan Kossobudzki, Naczelnik Praw Obywatelskich z Pszczyny
- Barbara Kołodziej, pasjonat kultury Indian
- Renata Botor – dziennikarka gazety Echo
- Ks. Krystian Janko, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie
- Kazimierz Janowski, katecheta
- strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
- Katarzyna Labus, kierownik Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie
- Krystian Szostak, Burmistrz Pszczyny
- ratownicy medyczni z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Stacja w Pszczynie
- Tomasz Klimczak, założyciel portalu internetowego pless.pl
- Tomasz Tomczykiewicz, Sławomir Kowalski, parlamentarzyści
- Jan Foks, wiceprezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
- Sebastian Mrozek, prezes Stowarzyszenia Artystycznego PLESSART
- Gabriela Drąszcz, poetka
- Henryk Sodzawiczny- dyrektor Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Henryk Kowalczyk, prezes zarządu firmy „Komet” w Pszczynie
- Henryk Kolarczyk, Vicestarosta Miasta Pszczyna
- Paweł Repeta, pracownik Starostwa Powiatowego do spraw dotacji ze środków finansowych Unii Europejskiej oraz członek Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska.
- ks. Jan Badura, Proboszcz Kościoła Ewangelickiego w Pszczynie
- Jerzy Sobczak, Prezesem Zarządu firmy A.S. INTER SILESIA Sp. z o.o.
- Paweł Sadza, Starosta Powiatu Pszczyńskiego
- Krystyna Mrugalska, honorowa Prezes PSOUU Zarząd Główny Warszawa
- Dariusz Skrobol, Burmistrz Miasta Pszczyna,
- Grażyna Goszcz – Wiceburmistrz Miasta Pszczyna,
- Lech Szczotka, Przewodniczący Rady Miejskiej Pszczyny
- siostra Lidia – Kierownik DPS w Pszczynie
- Jan Szafron, twórca poezji i pasjonat muzyki
- Monika Szczotka,  Przewodniczący Rady Miejskiej Pszczyny
- Ewald Kojzarek, Pastor Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku
- p.o. naczelnika Barbara Karpeta oraz Marta Tyl – inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich – UM Czechowice
- Tadeusz Żyła, Europejski Król Strzelców Historycznych
- Barbara Sopot-Zembok, Zastępca Burmistrza Pszczyny
- Henryk Kowalczyk, Sylwia Huber, właścicielka biura podróży ,,Aslema Tours”
- Aleksander Malcher, dyrektor  stacji Pogotowia Ratunkowego w Pszczynie
- członkinie zespołu „Kobiórzanki”
- Franciszek Kania, weterynarz
- Henryk Spek, emerytowany notariusz
- Otylia Trojanowska, Ślązaczka Roku 2009
- Waldemar Ochodek, organizator akcji GSB & Kulejące Anioły 2013"!
- Tadeusz Cofała, strażak
- Jerzy Klimowicz, emerytowany górnik

KLUB ROWEROWY "WŁÓCZYKIJ"
Klub rowerzysty "Włóczykij" działa na terenie Świetlicy Terapeutycznej od 2007 roku. Jest to świetne połączenie rekreacji na świeżym powietrzu z usprawnianiem motoryki dużej, kondycji i ogólnej sprawności naszych podopiecznych.

Wycieczki rowerowe są stałym punktem programów terapeutycznych: krótkie wyjazdy organizowane są w trakcie zajęć, a te o dłuższych trasach, gdzie uczestniczą też wolontariusze, rodzice czy pracownicy placówki - organizowane są w dni wolne od zajęć, np. w weekendy.

Celami klubu są:
- ruch na świeżym powietrzu;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- poznawanie walorów krajoznawczych miejsca zamieszkania i okolicy;
- kształtowanie poczucia potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

Docelowe miejsca wycieczek, a także ich trasa, są szczegółowo ustalane przez terapeutów z uczestnikami wycieczki. Są to bardzo żywe dyskusje - wyprawy rowerowe są bowiem dla wielu uczestników nadzieją na spełnienie marzeń czy szansą na sprawdzenie swoich sił. Młodzież podchodzi do nich bardzo ambitnie, wręcz zadaniowo. Wycieczki zawsze dostarczają niezapomnianych wrażeń, są istotnym elementem integracji ze zdrowym społeczeństwem oraz formą rehabilitacji. Pamiątkowe zdjęcia z wypraw rowerowych umieszczane są w Kronice Rowerowej.

rower
W latach 2007-2013 w ramach klubu odbyły się wycieczki:
(archiwum)

KLUB ZDOBYWCÓW SZCZYTÓW "ŚWIETLIKI"
Klub Zdobywców Szczytów "Świetliki" działa na terenie Świetlicy Terapeutycznej . Terapeuci organizują swoim dorosłym podopiecznym z niepełnosprawnością intelektualną wyprawy szlakami turystycznymi w góry.

Każda wyprawa jest wcześniej planowana z mapą turystyczną, omawiana trasa, podzielone są obowiązki i rzeczy do zabrania przez podopiecznych. Wyjazdy odbywają się pociągiem z plecakami i prawdziwym "prowiantem turysty" (konserwa turystyczna, chleb). Każdy uczestnik ma założony zeszyt, gdzie są gromadzone pieczątki ze schronisk na trasie wypraw górskich.
Uczestnicy górskiej przygody prowadzą kronikę, w której gromadzą zdjęcia i wpisy z każdej pokonanej trasy.

Cele wycieczek górskich:

- poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- zwiększenie wytrzymałości i siły mięśniowej;
- poprawa efektywności pracy układu krążeniowo -oddechowego;
- doskonalenie poruszania się w terenie naturalnym;
- nauka chodzenia z pomocą kijków;
- nauka wchodzenia i schodzenia z bardziej stromych zboczy;
- doznania piękna krajobrazu naturalnego,dalekich panoram,widoków;
- cel krajoznawczy ,poznanie miast,wiosek w rejonie Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Małego;
- doskonalenie orientacji przestrzennej;
- zapoznanie się z ubiorem obowiązującym w czasie wypraw górskich;
- doskonalenie współpracy w grupie;
- wyuczenie dbałości o środowisko naturalne.
   
W roku 2014 zostało uruchomione Koło Turystyczne ,,Kulejące Anioły”, które działa przy PTTK Ziemi Pszczyńskiej, a którego uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną – podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie, ich rodzice i pracownicy Stowarzyszenia.

gory
W latach 2006-2013 odbyły się wyprawy:
(archiwum)


IV. FINANSOWANIE PLACÓWKI
:

Działania Świetlicy Terapeutycznej współfinansują:


logo

        Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
        
        >>Harmonogram zajęć<<

                                       Szczegóły dotyczące projektu >>tutaj<<


                                
  powiat                              

Starostwo Powiatu Pszczyńskiego;


logo

         Urząd Miasta Pszczyna;

logo
 
  Urząd Miasta Czechowice;
logo
  Urząd Gminy Suszec;

logo

  Urząd Gminy Goczałkowice - Zdrój;
logo
   Fundacja Wspólna Droga.

V. Cykl artykułów "MOJA MAŁA BIOGRAFIA":

Podopieczni Świetlicy Terapeutycznej samodzielnie opisują swoje historie życia. Przede wszystkim piszą o istotnych dla nich wydarzeniach, co sprawia, że są szczęśliwi i w jaki sposób realizują się w Stowarzyszeniu.

- Tomasz Buczek
- Jarosław Wrześniewski
- Janusz RybaZobacz zdjęcia >>
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska