Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Rozliczenie zbiórki publicznej


SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ


a. Zbiórkę publiczną przeprowadziło:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
w dniach od 21.02.2014 r. do 31.12.2014 r.


b. Na podstawie decyzji NR 334/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21.02.2014 r. z przeznaczeniem zebranych środków na prace wykończeniowe wewnętrzne takie jak: wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenie podłóg (płytki ceramiczne, wykładziny PCV), wyposażenie łazienek, malowanie ścian, zakup i montaż instalacji  i oświetlenia elektrycznego, wyposażenie kuchni i pomieszczeń gospodarczych, zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w nowo wybudowanej placówce Stowarzyszenia tzw. "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku.

Formy zbiórki:
- Dobrowolne wpłaty na konto - 140 910,46 zł;
- Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestorskich - 59 143,91 zł;
- Zbiórka ofiar do puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników - 8 199,47 zł;
- Sprzedaż przedmiotów - 1 195,00 zł;
- Sprzedaż "cegiełek" - 12 052,00 zł.

Dodatkowo stan zbiórki publicznej został powiększony o kwotę z tytułu naliczonych odsetek bankowych - 109,96 zł.

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej do dnia 31.12.2014 r. zebrano  221.530,80 zł

c. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 526,00 zł (tj. 0,24 %)

Dochód ze zbiórki pomniejszony o w/w koszty wyniósł na 31.12.2014 r.: 221.004,80 zł.

d. Zestawienie wydatków środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, przeznaczonych na budowę nowej placówki wynosi 221.004,80 zł. 


SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ


a. Zbiórkę publiczną przeprowadziło:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
w dniach od 21.02.2014 r. do 31.12.2014 r.


b. Na podstawie decyzji NR 334/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21.02.2014 r. z przeznaczeniem zebranych środków na prace wykończeniowe wewnętrzne takie jak: wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenie podłóg (płytki ceramiczne, wykładziny PCV), wyposażenie łazienek, malowanie ścian, zakup i montaż instalacji  i oświetlenia elektrycznego, wyposażenie kuchni i pomieszczeń gospodarczych, zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w nowo wybudowanej placówce Stowarzyszenia tzw. "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku.

Formy zbiórki:
- Dobrowolne wpłaty na konto - 140 910,46 zł;
- Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestorskich - 59 143,91 zł;
- Zbiórka ofiar do puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników - 8 199,47 zł;
- Sprzedaż przedmiotów - 1 195,00 zł;
- Sprzedaż "cegiełek" - 12 052,00 zł.

Dodatkowo stan zbiórki publicznej został powiększony o kwotę z tytułu naliczonych odsetek bankowych - 106,85 zł.

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej do dnia 31.12.2014 r. zebrano  221.527,69 zł

c. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 526,00 zł (tj. 0,23 %)

Dochód ze zbiórki pomniejszony o w/w koszty wyniósł na 31.12.2014 r.: 221.001,69 zł.

d. Zestawienie wydatków środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, przeznaczonych na budowę nowej placówki na dzień 12.01.2015 r. wynosi 207.128,33 zł. SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ


a. Zbiórkę publiczną przeprowadziło:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
w dniach od 09.01.2014 r. do 28.02.2014 r.


b. Na podstawie decyzji SO.5311.1.2014 Burmistrza Pszczyny z dnia 09.01.2014 r.
z przeznaczeniem zebranych środków w całości na kontynuacje budowy, prace wykończeniowe oraz zakup wyposażenia dla nowej wielospecjalistycznej placówki dla osób z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną w Piasku k/ Pszczyny.

Formy zbiórki:
- Dobrowolne wpłaty na konto - 40 416,30 zł
- Zbiórka ofiar do puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników - 18 208,17 zł
- Sprzedaż "cegiełek wartościowych" - 5 100,00 zł

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano  63.724,47 zł

c. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 321,30 zł (tj. 0,5 %)

Dochód ze zbiórki pomniejszony o w/w koszty wyniósł: 63.403,17 zł.

d. Zestawienie wydatków środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, przeznaczonych na budowę nowej placówki na dzień 7.04.2014 r. wynosi 63.403,17 zł . SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
NA RZECZ BUDOWY NOWEJ PLACÓWKI


a. Zbiórkę publiczną przeprowadziło:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
w dniach od 28.01.2013 r. do 31.12.2013 r.


b. Na podstawie decyzji NR 248/GM/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28.01.2013 r.
z przeznaczeniem zebranych środków na prace wykończeniowe wewnętrzne takie jak: wykonanie instalacji CO i wodno- kanalizacyjnej, tynków wewnętrznych, wyposażenie kotłowni oraz infrastruktury na działce wokół budynku w nowo wybudowanej placówce Stowarzyszenia tzw. "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku.

Formy zbiórki:
- Dobrowolne wpłaty na konto - 372 883,80 zł
- Zbiórka ofiar do puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników - 125 088,40 zł
- Sprzedaż "cegiełek wartościowych" w poszczególnych nominałach - 51 970,00 zł

Dodatkowo stan zbiórki publicznej został powiększony o kwotę z tytułu naliczonych odsetek bankowych : 483,12 zł.

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej do dnia 31.12.2013 r.  zebrano  550.425,32 zł

c. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 3.248,20 zł (tj. 0,58%)

Dochód ze zbiórki pomniejszony o w/w koszty wyniósł na 31.12.2013 r.: 547.177,12 zł.

d. Wysokość wydatków środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, przeznaczonych na budowę nowej placówki na 06.03.2014 r. - 547.177,12 zł.
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ


a. Zbiórkę publiczną przeprowadziło:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
w dniach od 09.01.2014 r. do 28.02.2014 r.


b. Na podstawie decyzji SO.5311.1.2014 Burmistrza Pszczyny z dnia 09.01.2014 r.
z przeznaczeniem zebranych środków w całości na kontynuacje budowy, prace wykończeniowe oraz zakup wyposażenia dla nowej wielospecjalistycznej placówki dla osób z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną w Piasku k/ Pszczyny.

Formy zbiórki:
- Dobrowolne wpłaty na konto - 40 416,30 zł
- Zbiórka ofiar do puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników - 18 208,17 zł
- Sprzedaż "cegiełek wartościowych" - 5 100,00 zł

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano  63.724,47 zł

c. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 321,30 zł (tj. 0,5 %)

Dochód ze zbiórki pomniejszony o w/w koszty wyniósł: 63.403,17 zł.


 


SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
NA RZECZ BUDOWY NOWEJ PLACÓWKI


a. Zbiórkę publiczną przeprowadziło:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
w dniach od 28.01.2013 r. do 31.12.2013 r.


b. Na podstawie decyzji NR 248/GM/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28.01.2013 r.
z przeznaczeniem zebranych środków na prace wykończeniowe wewnętrzne takie jak: wykonanie instalacji CO i wodno- kanalizacyjnej, tynków wewnętrznych, wyposażenie kotłowni oraz infrastruktury na działce wokół budynku w nowo wybudowanej placówce Stowarzyszenia tzw. "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku.

Formy zbiórki:
- Dobrowolne wpłaty na konto - 372 883,80 zł
- Zbiórka ofiar do puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników - 125 088,40 zł
- Sprzedaż "cegiełek wartościowych" w poszczególnych nominałach - 51 970,00 zł

Dodatkowo stan zbiórki publicznej został powiększony o kwotę z tytułu naliczonych odsetek bankowych : 483,12 zł.

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej do dnia 31.12.2013 r.  zebrano  550.425,32 zł

c. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 3.248,20 zł (tj. 0,58%)

Dochód ze zbiórki pomniejszony o w/w koszty wyniósł na 31.12.2013 r.: 547.177,12 zł.

d. Wysokość wydatków środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, przeznaczonych na budowę nowej placówki na 31.12.2013 r. - 419.031,24 zł.


 


SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
NA RZECZ BUDOWY NOWEJ PLACÓWKI


a. Zbiórkę publiczną przeprowadziło:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
w dniach od 17.03.2009 r. do 31.12.2012 r.


b. Na podstawie decyzji NR 780/AI/2009 AI/191/2009 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17.03.2009 r.
z przeznaczeniem zebranych środków na realizację statutowych działań Stowarzyszenia polegajacych na działaniach na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin poprzez budowę nowego budynku z przeznaczeniem na nową placówkę Stowarzyszenia.

c. Formy zbiórki:
Dobrowolne wpłaty na konto - 576 786,69 zł
Zbiórka ofiar do puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników - 388 768,28 zł
Sprzedaż "cegiełek wartościowych" - 125 625,00 zł

Dodatkowo stan zbiórki publicznej został powiększony o kwotę z tytułu naliczonych odsetek bankowych : 3.019,41 zł.

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej do dnia 31.12.2012 r.  zebrano  1 094 199,38 zł

d. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 1.841,75 zł (tj. 0,16%)

Dochód ze zbiórki pomniejszony o koszty poniesione przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz  Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie wyniósł na 31.12.2012 r.: 1 092 357,63 zł.

e. Wysokość wydatków środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, przeznaczonych na budowę nowej placówki na 4.03.2013 r. - 1 092 357,63 zł.
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
NA RZECZ BUDOWY NOWEJ PLACÓWKI


a. Zbiórkę publiczną przeprowadziło:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
w dniach od 01.02.2007- 31.12.2009 r.


b. Na podstawie decyzji SO – 5012/1/07, 1/09 o udzieleniu zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej  wydanej przez Starostwo Powiatowe w  Pszczynie.

c.
Dobrowolne wpłaty na konto - 203 943,64
Zbiórka dobrowolnych datków do puszek kwestorskich oraz skarbon - 218 923,17
Organizacja koncertów - 2 155,18
Zbiórka towarów ofiarowanych w naturze     -------------
Oferowanie przedmiotów – wytworów pracy podopiecznych Stowarzyszenia za dobrowolne wpłaty    -------------
Sprzedaż "cegiełek wartościowych" w poszczególnych nominałach - 55 270,00

Pozostałe cegiełki zniszczono komisyjnie, kopia protokołu w załączeniu do sprawozdania złożonego w dniu 26.01.2010 r.

Dodatkowo stan zbiórki publicznej został powiększony o kwotę z tytułu naliczonych odsetek bankowych : 6.177,12 zł.
Kapitalizacji odsetek bankowych: 21.977,41 zł.

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano 508.446,52 zł.

d. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 6.721,57 zł.

Druk ulotek, folderów, plakatów         5253,18
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne    651,50
Pozostałe koszty - transport                 54,90
Artykuły biurowe                                713,49
Prowizje bankowe                                48,50
R  A  Z  E  M  :                                6 721,57

Dochód ze zbiórki pomniejszony o koszty poniesione przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz  Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w pszczynie wyniósł: 501 724,95 zł.

e. Zestawienie wydatków środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, przeznaczonych na budowę nowej placówki

Dokument
F 02/12/09 - Projekt wewnętrznych instalacji wodno- kanalizacyjnych, CO i kotłowni
                   gazowej ŚDPS w Piasku - 9637,64 zł.
F 10/10
F 4/2010
F D/102473/2010/4
F 00015/2010
F 239/AB/10
F 16/08/10
F 8695/10/FVS
F 599/08/2010
F 670/2010
F 4/08/2010
F 00023/2010
F PR/633/2010
F 1/10/2010SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ


a. Zbiórkę publiczną przeprowadziło:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
w dniach od 01.02.2007 do 10.12.2007 r.

b. Na podstawie decyzji SO- 5012/1/07 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie z dnia 31.01.2007.

c.Formy zbiórkiKwota zebranaDobrowolne wpłaty na konto59.397,04Zbiórka dobrowolnych datków do puszek kwestorskich oraz skarbon42.624,24Zbiórka towarów ofiarowanych w naturze-------------Oferowanie przedmiotów – wytworów pracy podopiecznych Stowarzyszenia za dobrowolne wpłaty-------------Sprzedaż "cegiełek wartościowych" w poszczególnych nominałach14.496,00NominałWydrukowanoSprzedanoWartość sprzedanychPozostałoWartość pozostałych2 zł320214932.986,0017093.418,005 zł252111125,560,0014097.045,0010 zł6275955.950,0032320Razem  14.496,00  Pozostałe cegiełki wartościowe pragniemy rozprowadzić do zakończenia zapasów ( strona występuje z nowym wnioskiem o zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej pomniejszając ilość "cegiełek" w poszczególnych nominałach i podając ich aktualną wartość).


Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej do dnia 10.12.2007 zebrano 116.517,28 zł.


d. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 1.575,74 zł

e. Zestawienie kosztów produktów zakupionych z funduszy pochodzących ze zbiórki publicznej:
DokumentNazwa towaruWartość w zł            Razem  f. Zestawienie kosztów produktów zakupionych z funduszy pochodzących ze zbiórki publicznej, przeznaczonych na budowę nowej placówki na dzień 10.12.2007 nie poniesiono kosztów związanych z budową nowej placówki.


Pozostałe fundusze pochodzące ze zbiórki publicznej w wysokości 114.941,54 zł przeznaczone na budowę nowej placówki zostaną rozliczone w póżniejszym terminie.
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska