Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Sprawozdanie z działalności za rok 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
PSOUU KOŁO W PSZCZYNIE
ZA ROK 2008

1. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie
siedziba: 43-200 Pszczyna ul. Antesa 1

wpis do KRS: 23.10.2001 nr 0000055636
NIP: 638-10-22-762
REGON: 272354477Zarząd PSOUU Koło w Pszczynie:

Fuławka Krystyna
- Przewodnicząca Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Bolesława Śmiałego 27/4
Kania Barbara - v-ce Przewodnicząca Zarządu Koła,
zam. Ćwiklice ul. Sosnkowskiego 50
Gaża Augusta - Skarbnik Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Słowackiego 5
Jeczeń-Małek Iwona - Sekretarz Zarządu Koła,
zam. Ćwiklice ul. Sosnkowskiego 32
Skaźnik Stefania - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Jagiełły 20/8
Wasilewska Jadwiga - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Kopernika 50
Beberok Adam - Członek Zarządu Koła,
zam. Ćwiklice ul. Obronców Pokoju 4
Gołaszewska Lucyna - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Reymonta 11
Rakowski Dariusz - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Wielkiego 12/7
Olszynka Róża - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Tuwima 10
Kania Renata - Członek Zarządu Koła,
zam. Piasek ul. Studzienicka 45

Cele statutowe Stowarzyszenia :

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Pszczynie swoją działalnością obejmuje: Powiat Pszczyna (gminy: Pszczyna, Miedźna, Suszec, Goczałkowice- Zdrój), Powiat Bielsko- Biała (gmina Czechowice – Dziedzice), Powiat Oświęcimski ( gmina Brzeszcze).


Formy pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych obejmują:  • organizowanie i prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w ramach systemu oparcia społecznego, a także doradztwa prawnego dla rodzin osób niepełnosprawnych;  • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;  • prowadzenie aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, mającej na celu zapewnienie tym osobom i ich rodzinom przysługujących im praw do korzystania ze specjalistycznej opieki i wielokierunkowej pomocy;  • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych o charakterze integracyjnym;  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej Stowarzyszenia;  • inicjowanie i rozbudowywanie współpracy z wolontariuszami zainteresowanymi pracą z osobami niepełnosprawnymi;  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki i pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.


W 2008 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie kontynuowało prowadzenie zasadniczej działalności statutowej tj. prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie ul. Antesa 1 oraz Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie ul. Brodatego 1.


Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy jest prowadzony przez Stowarzyszenie od 1992 roku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (od umiarkowanego po głębokie), sprzężonymi kalectwami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 7 do 25 lat.
Z działalności DOREW w 2008 roku korzystało 44 podopiecznych.
Placówka posiada status niepublicznej placówki oświatowej i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, dzięki czemu swoim podopiecznym zapewnia kompleksową, specjalistyczną pomoc.
Praca z podopiecznymi opiera się na kompleksowej diagnozie psychologiczno - logopedyczno - pedagogicznej i diagnostyce fizjoterapeutycznej. Na ich podstawie dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program pracy: edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, który podlega systematycznej weryfikacji. Indywidualne programy są ściśle dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.
Ośrodek dysponuje w pełni wyposażoną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30.
Podopiecznym zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia i odwóz do domów busami Stowarzyszenia. W ramach pobytu w placówce podopieczni korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.


Od stycznia 2005 roku Koło uruchomiło druga placówkę: Świetlicę Terapeutyczną dla młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym (od umiarkowanego po głębokie), sprzężonymi kalectwami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi w wieku od 21 roku życia.
Z działalności Świetlicy Terapeutycznej w 2008 roku korzystało 32 podopiecznych.
Placówka zapewnia uczestnikom, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 zajęcia w pracowniach gospodarstwa domowego, arteterapii i pracowni stolarskiej.
Zasadniczo uczestnicy Świetlicy przygotowywani są do samodzielnego życia i radzenia sobie w sytuacjach społecznych, stąd też silny nacisk na aktywne uczestnictwo w życiu zdrowego społeczeństwa i integrację z grupą rówieśniczą.
Uczestnicy placówki dowożeni są na zajęcia busami Stowarzyszenia, a po ich zakończeniu odwożeni do domów. Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.


- w 2008 r. kontynuowano zbiórkę publiczną na terenie powiatu pszczyńskiego z przeznaczeniem na budowę nowej placówki w Piasku;


- zorganizowano charytatywny koncert muzyki poważnej w Sali Lustrzanej Zamku Pszczyńskiego- wystąpili soliści Opery Bytomskiej, Bielski Chór Kameralny dla 200 osób;


- zorganizowano charytatywny koncert Zespołu Angielskich Dzwonków „Bell Ringers” przy Pine Tree Academy w USA dla 200 osób;


- zorganizowano charytatywny koncert muzyki klasycznej połączony z nocnym zwiedzaniem Zamku Pszczyńskiego dla 250 osób;


- zorganizowano charytatywny występ Kabaretu Łowcy.B dla 230 osób;


- zorganizowano wycieczki do: Tarnowskich Gór, Bielska-Białej i Szczyrku: średnia liczba uczestników wycieczek 50 osób;


- zorganizowano wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie - 50 osób;


- zorganizowano wyjazd do Parku Etnograficznego w Wygięzłowie - 50 osób;


- współorganizowano uroczyste obchody Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną "Słoneczny Tydzień"- liczba uczestników 1000 osób;


- zorganizowano III Festyn Integracyjny "TACY SAMI – INNI" dla 1000 osób;


- zorganizowano wycieczki Klubu Rowerowego "WŁÓCZYKIJE ": nad Zalew Goczałkowicki, Stara Wieś- Piasek- Jankowice, Łąka- Poręba- Radostowice- Czarków- Piasek- Studzienice- Jankowice, Wygięzłów- Bieruń Stary, Góra Żar-Przełęcz Przegibek- Bielsko Biała- Pszczyna- Będzin- Mysłowice, Wisła- Przełęcz Kubalonka- Istebna- Koniaków, Oświęcim – Libiąż- Alwernia- Kraków, – liczba uczestników 1 wycieczki średnio 15 osób;


- 50 podopiecznych PSOUU brało udział w olimpiadach sportowych, przeglądach, konkursach zespołów artystycznych, konkursach plastycznych, zawodach wędkarskich;


- zorganizowano spotkania integracyjne: z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i liceum, z pracownikami Poczty Polskiej, z pracownikami Pomocy Społecznej, PCPR, Urzędów Gmin, Starostwa Powiatowego, z przedstawicielami Kościoła, ze sponsorami- 550 osób;


- spotkania ekumeniczne – 80 osób;


- przygotowano 30 podopiecznych do Bierzmowania;


- zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka- 180 osób;


- zorganizowano sześć dyskotek i zabaw taneczno- muzycznych dla niepełnosprawnych w Jankowicach, Porębie, Pszczynie - liczba uczestników 70 osób;


- zorganizowano wyjazdy do teatru BANIALUKA w Bielsku Białej i multikina w Bielsku- Białej oraz kina w Pszczynie - 160 osób;


- zorganizowano 3 wycieczki do Ustroń Polana- Czantoria- Ustroń  Zdrój, Czantoria-Klimczok- Dębowiec, Bielsko Biała- Szczyrk- Klimczok, w ramach Klubu Zdobywców Szczytów "ŚWIETLIKI"– 20 osób;


- zorganizowano spotkania w ramach Klubu Honorowego Gościa- średnio 40 osób;


- zorganizowano 3 ogniska, grille integracyjne dla 50 osób;


- zorganizowano piknik z okazji zakończenia roku szkolnego – 160 osób;


- zorganizowano spotkania Opłatkowe i Wielkanocne - średnio 150 osób;


- zorganizowano bale karnawałowy i Andrzejkowy - średnio dla 300 osób;


- brano udział w IV Indywidualnym  turnieju Bowling 2008 w Woli  – 30 osób;


- brano udział w rajdzie rowerowym i pieszym organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Seminarium „Turystyka Osób (Nie)pełnosprawnych w Mysłowicach- 600 osób;


- w ramach promocji zdrowia  zorganizowano cykliczne cotygodniowe wyjazdy do Jaskini Solnej w Goczałkowicach Zdroju - 100 osób;


- w sezonie zimowym podopieczni Świetlicy Terapeutycznej brali 1x w tygodniu w zajęciach na lodowisku MORiS – 35 osób;


- cotygodniowe zajęcia w zakresie SI w wynajmowanej sali zabaw - 15 osób;


- cotygodniowa dogoterapia i hipoterapia  – 70 osób;


- zorganizowano turnus rehabilitacyjny nad morzem w Łebie – 102 osoby;


- doposażono bazę dydaktyczna i rehabilitacyjną (koło garncarskie, piec ceramiczny Rohde TE 150, lampa bakteriobójcza, fotele ortopedyczne i rehabilitacyjne, projektor z ekranem, urządzenie do hydromasażu i inne);


- systematycznie organizowano pomoc prawną dla rodzin i formalną w załatwianiu spraw urzędowych;


- systematycznie organizowano pomoc rzeczową dla rodzin;


- systematycznie organizowano pomoc żywnościową dla najuboższych rodzin w ramach programu PEAD;


- systematycznie promowano działalność Stowarzyszenia w prasie lokalnej, ponadlokalnej i internetowych serwisach itp.;


- prowadzono systematyczną współpracę z wolontariuszami (16 osób);


- kontynuowano prowadzenie własnej strony internetowej.3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: nie prowadzono działalności gospodarczej.4. Wykaz uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

- 1/2008 z 4.01.2008 r. -przyjęcie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych  pracowników Koła PSOUU w Pszczynie na 2008 r.,
- 2/2008 z 4.01.2008 r.- przyjęcie organizacji pracy placówek PSOUU Koła w Pszczynie na 2008 r.,
- 3/2008 z 4.01.2008 r.- regulacje płacowe w DOREW i Świetlicy Terapeutycznej,
- 4/2008 z 18.02.2008 r. - przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania,
- 5/2008 z 18.02.2008 r.- zatwierdzenie aktualnej listy członków Koła uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła w 2008 r.,
- 6/2008 z 18.02.2008 r.- przyjęcie sprawozdania merytorycznego placówek PSOUU za 2007 r.,
- 7/2008 z 18.02.2008 r.- zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Koła,
- 8/2008 z 11.03.2008 r.- przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania,
- 9/2008 z 31.03.2008 r.- przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania,
- 10/2008 z 5.05.2008 r.- przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania,
- 11/2008 z 5.05.2008 r.- przyjęcie nowych Członków,
- 12/2008 z 9.06.2008 r.- przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania,
- 13/2008 z 9.06.2008 r.- zlecenie ekspertyzy geologicznej na działce budowlanej w Piasku,
- 14/2008 z 14.07.2008 r.- przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania,
- 15/2008 z 14.07.2008 r.- przyjęcie uczestników do placówek PSOUU,
- 16/2008 z 11.08.2008 r.- przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania,
- 17/2008 z 3.09.2008 r.- przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania,
- 18/2008 z 6.10.2008 r.- przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania,
- 19/2008 z 1.12.2008 r.- wystąpienie do Zarządu Głównego o przyznanie honorowego członkostwa Panu Henrykowi Spek- przyjacielowi Stowarzyszenia,
- 20/2008 z 1.12.2008 r.- wystąpienie do Zarządu Głównego o przyznanie odznaczenia medalem Fideliter et Constanter czyli Wiecznie i Wytrwale dla Pani Augusty Gaża oraz Pana Henryka Spek,
- 21/2008 z 1.12.2008 r.- zatwierdzenie kolejności budowy kompleksu budynków w Piasku na potrzeby Stowarzyszenia.5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie nie prowadzi dzialalności gospodarczej.


 


 
 Przychody za rok: 2008 Kwota% strukturyPrzychody razem


z tego:3.077.139,251001. Przychody działalności statutowej- składki członkowskie5.736,000,22. Inne przychody statutowe 


z tego:2.743.446,6689,1a. dotacje

473.773,2815,4b. subwencje1.493.167,0048,5c. zbiórka publiczna150.491,744,9d. darowizny42.404,821,4e. pozostałe (NFZ, PCPR, składki placówkowe)583.609,8218,93. Przychody działalności statutowej- pożytku publicznego (1%)


z tego:224.029,137,3a. działalności nieodpłatnej224.029,137,3b. działalności odpłatnej--------------------------4. Pozostałe przychody operacyjne97.940,683,25. Przychody finansowe5.986,780,2 7. Informacja o poniesionych kosztach na:
a. realizację celów statutowych,
b. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c. działalność gospodarczą,
d. pozostałe koszty.


 
 Koszty za rok 2008 kwota% strukturyKoszty razem


z tego:2.618.765,301001. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych2.269.773,5086,72. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej344.370,9913,13. Pozostałe koszty działalności statutowej4.620,720,24. Koszty finansowe działalności statutowej0,090 


8.Dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 
   stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności  
   gospodarczej,


Działalność nieodpłatna:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie według stanu na 31.12.2008 zatrudniało:


- fizjoterapeuta – 3,5 etatu
- nauczyciel terapeuta – 7 etatów
- pedagog – 0,5 etatu
- psycholog – 2 etaty
- logopeda – 1,25 etatu
- katecheta – 0,15 etatu
- terapeuta zajęciowy – 4 etaty
- pielęgniarka – 3 etaty
- pomoc nauczyciela – 7 etatów
- kucharka- ¾ etatu
- pomoc kuchenna - 2 etaty
- intendent - ¾ etatu
- sprzątaczka – 1 etat
- konserwator - ½ etatu
- kierowca – 2 etaty.

W Świetlicy Terapeutycznej PSOUU Koło w Pszczynie  zatrudniało 6 osób:

- psycholog- 0,5 etatu
- fizjoterapeuta – 0,5 etatu
- terapeuta zajęciowy – 2 etaty
- opiekun – 1 etat
- terapeuta zajęciowy – 1 eta.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem  Umysłowym Koło w Pszczynie zatrudniało 4 osoby, jako pracowników administracyjnych - dyrektor, główna księgowa, spec. d/s księgowych, spec.d/s kadrowo- płacowych,  – 4 etaty.


- 5 osób przebywało na urlopach wychowawczych;
- 4 osoby odbywały służbę zastępczą;
- 3 osoby odbywały staże w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.Działalność odpłatna – nie dotyczy


b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem  całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Działalność nieodpłatna:
wynagrodzenia   - 1.343.325,36 zł
nagrody            - 123.925,00 zł
premie              - 112.509,49 zł
inne (ekwiwalenty, odprawy) – 3.447,36 zł


Działalność odpłatna – nie dotyczy

c. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,  
premie i  inne świadczenia,
   Nie dotyczy


d. wydatkach na wynagrodzenia od umów zleceń,
           
   wynagrodzenie z tytułu umów zleceń 36.332,49 zł

e. udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunkach przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej  udzielania takich pożyczek,
   nie dotyczy

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Rachunki bieżące:
Bank  Spółdzielczy O/Pszczyna-  682.379,92 zł
ING Bank Ślaski O/ Pszczyna    -  151.085,51 zł


g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
nie dotyczy


h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
nie dotyczy


i. nabytych pozostałych środkach trwałych,

Na dzień 31.12.2008 stan środków trwałych powyżej 3,5 tys wynosił                     
998.683,24 zł (w tym między innymi wieczyste użytkowanie gruntów                     
539.864,00 zł),


w 2008 roku zakupiono piec ceramiczny ROHDE TE150  -    10.400,00 zł                                                                
Na dzień 31.12.2008 stan środków trwałych do wartości 3,5 tys. wynosił      
465.049,90 zł, w tym w 2008 roku zakupiono środki trwałe o wartości           
59.001,89 zł.


j. wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Należności :
rozrachunki z odbiorcami (kontrahenci)  44.109,65 zł
pozostałe rozrachunki                                      1.806,98 zł
rozrachunki z tyt. pożyczek z ZFŚS               9.900,00 zł

Zobowiązania:
rozrachunki z dostawcami ( kontrahenci)   273,92 zł
rozrachunki z  ZUS                                       57.305,83 zł
rozrachunki z Urzędem Skarbowym       18.177,00 zł
pozostałe rozrachunki                                      837,05 zł


9. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe        i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz  o wyniku finansowym tej działalności, 


Zadania publiczne realizowane w ramach powyższych umów zostały rozliczone.


10. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.


a. Podatek dochodowy od osób fizycznych ( od wynagrodzeń i umów zleceń) 
odprowadzany jest na bieżąco, zgodnie z miesięcznie deklaracją PIT- 4.
Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2008 r. wynosi 18.177,00 zł. Łączna kwota zobowiązań z tytułu podatku od wynagrodzeń w roku 2008 wynosiła 148.821,00.

b. Z podatku dochodowego od osób prawnych Stowarzyszenie jest zwolnione. 
W związku z tym nie jest składana miesięczna deklaracja CIT- 2, jedynie roczna   deklaracja CIT- 8.


Informacja czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w stowarzyszeniu kontrola, a jeśli była- to jej wyniki.

W okresie sprawozdawczym w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie przeprowadzone  zostały następujące kontrole:

–    kontrola merytoryczna i finansowa przeprowadzona przez Urząd Miasta Pszczyna  " Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie w okresie od 1.09.2006 do 31.12.2007 zgodnie w umową nr OZ/22/2006  - wynik pozytywny,

–    kontrola merytoryczna i finansowa przeprowadzona przez Urząd Miasta Pszczyna „ Prowadzenie świetlicy dla osób niepełnosprawnych” zgodnie z umową OZ/6/2007- wynik pozytywny,

–    kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji  w związku z Porozumieniem Nr 9/OS/2006 w sprawie sposobu przekazywania Uprawnionemu w roku 2007 subwencji oświatowej w związku z prowadzeniem przez  Uprawnionego niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzone ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie- wynik pozytywny,
15
–     Gmina Suszec - kontrola i ocena realizacji zadania publicznego „Terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej” zgodnie z umową nr SOO/Zdr-PP/3/07- wynik pozytywny,

–    Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki, ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. w trybie określonym w art.  64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie umowy: rehabilitacja lecznicza 121/200287/0405/2007 w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007 r.- wynik pozytywny.
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska