Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


O nas

logo

"Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin." (Art.4 Statutu PSOUU)Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Pszczynie, od 14.09.2016 r. - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Pszczynie, jest jednostką terenową organizacji ogólnopolskiej z Zarządem Głównym w Warszawie, pozarządową, niedochodową, samopomocową. Posiada osobowość prawną i od marca 2006r. - status organizacji pożytku publicznego (Numer KRS: 0000055636). Swoją działalność rozpoczęło w lutym 1992 roku.

>>PRAWA PACJENTA<<

W 2012 r. PSOUU Koło w Pszczynie (obecnie PSONI Koło w Pszczynie) obchodziło 20-lecie swojej działalności >>ARTYKUŁ<<

Członkami Stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni i przyjaciele zaangażowani w działalność na rzecz Stowarzyszenia – obecnie 80 członków.

Formy pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych obejmują:|
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w ramach systemu oparcia społecznego, a także doradztwa prawnego dla rodzin osób niepełnosprawnych;
- organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
- prowadzenie aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, mającej na celu zapewnienie tym osobom i ich rodzinom przysługujących im praw do korzystania ze specjalistycznej opieki i wielokierunkowej pomocy;
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych o charakterze integracyjnym;
- prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej Stowarzyszenia;
- inicjowanie i rozbudowywanie współpracy z wolontariuszami zainteresowanymi pracą z osobami niepełnosprawnymi;
- prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki i pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.

Lata pracy na rzecz godnego życia osób niepełnosprawnych zjednały Kołu wielu przyjaciół – zarówno wśród osób prywatnych, instytucji, jak i władz samorządowych, z którymi systematycznie współpracujemy.

Stowarzyszenie otwarte jest na wszelkie kontakty z osobami, instytucjami, którym los osób specjalnej troski nie jest obojętny. Czasem drobny, acz od serca gest cenniejszy jest od darowanej z łaską pomocy...

Koło PSONI prowadzi w Pszczynie dwie placówki: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy oraz Świetlicę Terapeutyczną, gdzie na codzień otacza wielospecjalistyczną pomocą dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze sprzężoną niepełnosprawnością psychofizyczną.

Numer rachunku konta bankowego:

BSK S.A. o/Pszczyna 31 1050 1315 1000 0001 0143 8216
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. Antesa 1  Profil: PSONI PszczynaPomagają nam:


wspolnadroga


pfron
Partnerzy:

pitax


 


 


 


multimetro

Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska